NAS har bred kompetanse


Veterinærfag

Psykologifag

Dyrevelferd

Etologi

Atferdsmodifisering

Oppføring i listenUnder utdanning betyr at man har gjennomført deler av NMBU-serien, eller tilsvarende utdanning. Utdannet er en konsulent som har en gjennomført og bestått alle moduler ved NMBU's kursserie for atferdskonsulenter, eller tilsvarende utdanning i Norge eller utlandet. Annen utdanning enn NMBU's kursserie godkjennes av sertifiseringskomiteen. Her kan du lese mer om NMBU sin utdanning.En sertifisert atferdskonsulent har gjennomført og fått godkjent en sertifiseringsprosess bestående av teoretiske og praktiske krav satt av NAS. Her kan du lese mer om sertifiseringskravene.Ønsker du å stå på listen? Finn ut om du oppfyller kravene og send søknadsskjema.