Hva kjennetegner en god atferdskonsulent?


God atferdsterapi handler ikke bare om å stoppe atferd der og da, men å endre atferd over tid på en måte som også gir bedre dyrevelferd. Det krever en egen type kompetanse.

En god instruktør er ikke automatisk en god atferdskonsulent, fordi atferdsendring er noe annet enn vanlig trening. Atferdsendring krever en helt annen og dypere forståelse enn nyinnlæring. Spesielt ved redde og aggressive dyr er dette viktig, ellers kan problemet forverres og i verste fall bli farlig.

Det handler også ofte om å gjenopprette tillit og samarbeidet mellom eier og dyr uten å gå på kompromiss med god dyrevelferd. All bruk av straff og korreksjoner har liten plass i kvalifisert atferdsterapi. Sjekk at konsulenten din er medlem av fagorganet for atferdsterapeuter, Norsk Atferdstergruppe for Selskapsdyr (NAS), så har du større garanti for at de er kvalifiserte og har oppdatert kunnskap. Det vil da være større sjanse for at de forbedrer situasjonen for deg og dyret ditt. Finn konsulent | Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr (atferdskonsulenter.no)


Atferdskonsulent er dessverre ikke er en beskyttet tittel, så vi erfarer at mange gir raske råd uten å kjenne til viktigheten av god kartlegging og solid kunnskap i bunn. NAS jobber derfor også for at atferdskonsulent skal bli en beskyttet tittel.

Vi har forsøkt å lage en oppsummering av hvilken kompetanse en atferdskonsulent bør ha, slik at du kan sjekke at du får kvalifiserte råd når du søker hjelp. Det er viktig å ta seg tid til en sjekk, fordi feil råd kan gjøre ting verre!
Teoretisk kunnskap


Alle atferdskonsulenter bør som minimum ha tilsvarende utdanningsserien ved NMBU- (http://nafs.no/ny-runde-med-kursserien-for-atferdskonsulenter). Dette fordi man må ha forståelse for og kjenne til ulike læringsprinsipper. Man må også være i stand til å tilegne seg kunnskap fra studier, og ikke minst forstå hundens biokjemi og grunnleggende sykdom/skade og effekten av disse. Atferdsmedisinering av dyr er en egen etterutdanning ved Norges Veterinærhøyskole, så her vil selv vanlige veterinærer ikke kjenne til hvilke medikamenter som er relevante. De vanligste medikamentene er det da også skrevet at de skal gis i kombinasjon med atferdstrening. Men selv denne basisutdanningen vil være for snau med tanke på raseforståelse og sykdomslære, så gode atferdskonsulenter har gjerne mer enn dette. Treffer du for eksempel en atferdskonsulent som snakker om korrigering og dominans, rykk i bånd eller fysisk straff, er dette ofte tegn på en litt utdatert eller manglende kompetanse om læring og atferd. Dette kommer også ganske raskt i konflikt med dyrevelferdsloven som tydelig sier at det ikke er lov systematisk å påføre ubehag i trening. Dette vet en utdannet atferdsterapeut. Sjekk hvilke tips du får for å stoppe atferd eller når ting går galt, så vet du ganske fort om du får råd fra en kompetent person eller ikke. Mattilsynet har også gode veiledere for eksempel trening av hund som tydelig forklarer hva som er lovlig og ikke. Visste du at de for eksempel definerer bruk av helstrup som vold mot hund? Les mer her: Trening av hund – hva er lov? | MattilsynetPraktisk kunnskap


Atferdsterapi er en praktisk kunnskap. Man kan ikke bli en god atferdskonsulent gjennom å ta kurs og teoretisk utdanning alene, det er minst like viktig å ha solid praktisk kunnskap og erfaring. For det første er atferdsendring noe helt annet enn nyinnlæring. Du må ha kunnskap om stressfri avlæring, dernest nyinnlæring med konkurrerende etablert atferd så den ikke kommer tilbake. Kort sagt handler ikke atferdsendring om kun å stoppe atferd, det er mye mer sammensatt. Dyr og mennesker er forskjellige, de lærer forskjellig, og man MÅ faktisk ha prøvd ulike metoder og sett hvordan de virker over tid. Det bør være en forutsetning at en atferdskyndig har bred praktisk erfaring i trening av ulike raser og individer. Man må vite hvem som lett tyr til aggresjon om de blir redde, så dyret ikke blir mer usikker og ender opp med å forsvare seg.


Gode atferdskonsulenter jobber ofte i nettverk med andre atferdskonsulenter og veterinærer, går ofte på kurs, og på denne måten sørger for å holde seg oppdatert. Jobber man alene, kan det være ganske begrensende for muligheten til å hjelpe i de tyngste sakene.
Resultater


Det er viktig å vise til resultater i trening av eget dyr, og da ikke bare i konkurransesammenheng. Det er viktig å vise at man har et harmonisk og velfungerende dyr også i hverdagen. Mange atferdskonsulenter har dyr de har overtatt som alt hadde problemer, men problemene bør de klare å forbedre, ellers er troverdigheten som atferdskonsulent kanskje litt tvilsom. Sjekk også renommé og faktiske resultater. Er det en etterspurt atferdskonsulent, har de ofte hjulpet andre. Har de gjort arbeid med egen hund vil det ofte vises at de har en hund som fungerer. Har de trent andre, som også fungerer og leverer resultater er det enda viktigere. Det er viktig at det ikke er kun enkeltepisoder, men at man kan vise til resultater over tid, først da vil man ha substansen som kreves for å jobbe med atferdsendring. Samtidig må vi understreke at det er såpass mye som spiller inn, slik at ingen atferdsterapeut kan hjelpe alle.
Formidling


En god atferdsterapeut er også en egnet formidler. Kort sagt kan man være så flink man bare vil, men det må også bli forståelig for den som skal gjøre jobben med dyret sitt. Formidling er en kunnskap som noen naturlig er gode på. Selv om man bør lære seg noen grunnleggende verktøy, er dette i høyeste grad egnethet, hvor praktisk kunnskap baserer seg på evne til å skape tillit i tillegg. Det er ofte svært vanskelig å ha et dyr med problemer, og da er det viktig å kunne føle at man er i trygge hender.


Vi har atferdskonsulenter i alle fylker. Kontakter du en av våre medlemmer som står på listen over atferdskonsulenter hos oss i NAS øker dette sjansen for at du finner en kvalifisert person som kan hjelpe deg til å få en mer harmonisk og hyggelig hverdag, både for deg og dyret ditt.

Finn konsulent | Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr (atferdskonsulenter.no)


Lykke til!