NMBU Atferdsserie

Etologi og antrozoologi


Bakgrunnskunnskap i dyras biologi og evolusjon er viktig for en atferdskonsulent. I denne modulen vil det være fokus på generelle prinsipper som gjelder for flere dyrearter, men med fokus på atferder som er relevant for atferdskonsulenter. I tillegg vil det bli gitt en introduksjon til feltet antrozoologi; læren om samspillet mellom dyr og mennesker.Dyrevelferd og lovgivning


Atferdsproblemer kan være tegn på at den psykiske helsen ikke blir tatt vare på; at ikke alle atferdsbehov er møtt. Atferdskonsulenten må ha kunnskap om hva som ligger i begrepet god dyrevelferd, og kunne reflektere over hvordan vi holder selskaps­dyr i dagens samfunn. I tillegg kan atferdskonsulenter blir spurt om å være fagvitne i rettsaker som omhandler dyrevelferd og skader påført av dyr mot mennesker, og dette blir også et fokus i denne modulen.Læringsteori, teoretisk og anvendt


For å kunne hjelpe hunde- og katteeiere med problematferd, er det viktig med en grundig innføring i hvordan dyr (og mennesker) lærer. Vi ønsker å tilby både en teoretisk og anvendt atferdsanalytisk vinkling til temaet.Nevropsykologi/psykofarmakologi


Atferdskonsulenten har som oppgave å bistå klienten sin på best måte, og det finnes andre metoder enn trening for å endre atferd. Dette kurset har som mål å forklare hvordan hjernen kontrollerer atferd, hvordan trening endrer hjernen, og hvordan psykofarmaka endrer hjernen. Praktisk anvendt psykofarmakologi er inkludert i modulen.Atferdskonsultasjon, observasjon og kartlegging


En atferdskonsultasjon består av en til flere samtaler/konsultasjoner med en familie som har et selskapsdyr med problematferd. Atferdskonsulenten må kunne kommunisere godt med klienten, og det vil være hovedfokus i denne modulen.Problematferd hos hund og katt – kliniske kasus


Dette er den siste delen av kursserien. Målet på dette kurset er at studentene anvender den teoretiske og praktiske kunnskapen i de forrige modulene i en praktisk setting. Målsettingen etter dette kurset er at studentene kan beskrive årsaksforhold og viktige kriterier for å diagnostisere de vanligste atferdsproblemene, forklare kliniske kasus fra en etologisk og læringsteoretisk vinkling, beskrive veiledningsmetodikk brukt i kommunikasjon med klienten og beskrive dyrevelferden og velferden til familien.

Les mer om vår sertifiseringsordning