Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr

-NAS


NAS besitter fagkunnskap hvor de utdannede konsulentene har bred praktisk erfaring med de fleste selskapsdyrarter.

MEDLEMSAKTIVITETER

NYHET

Høstkurs 2022


NAS har gleden av å invitere til et spennende høstkurs med fokus på treningsmetoder! 


Vi er så heldige å ha fått med anerkjente Gretta Ford fra UK og Astrid Weider Ellefsen fra Vindfinn/R+Gundog til å holde kurs i temaer rundt dette.


Kurset vil foregå online via Zoom.Påmelding: Deltaker.no


Dato: 27. november 2022, kl. 09:00–14:15

NYHET

Felles oppfordring om forbud mot fyrverkeri


NAS har som en av 40 organisasjoner, fagpersoner og politiske partier, nå stilt seg bak en felles oppfordring til den nye regjeringen om å innføre forbud mot fyrverkeri i privat regi, for å beskytte mennesker, dyr og miljøet.

Hver måned

Månedlige medlemsmøter


Vi har faste medlemsmøter hver måned hvor vi oppdaterer oss på faglige tema relatert til atferd. Vi diskuterer også problemstillinger rundt våre erfaringer, og søker løsninger på alt det som vi ikke finner i bøker eller studier.Sted: Facebookgruppen for medlemmer (online).


Dato: Månedlig

2023

Årsmøte 2023


Årsmøtet er der du som medlem kan påvirke styrets arbeid i kommende år, og du kan påvirke hva og hvordan vår organisasjon skal jobbe. Årsmøtet presenterer året som har gått med aktivitet og regnskap. Valg utføres, så vær med å si din mening.


Sted: Gardermoen

Dato: Siste helgen før Påsken 2023

Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr vil på disse sidene og i offentligheten ofte blir referert til som NAS. 


En fagsterk organisasjon


Vi har mange forskjellige fagpersoner blant våre medlemmer, og vi ønsker å stimulere til tverrfaglig samarbeid mellom biologi, psykologi, veterinærfag og andre relevante fagområder.

Aktivitet for alle


NAS bidrar med faglig utvikling gjennom korte og lange kurs og foredrag. 

Følg med på våre sider for nye spennende aktiviteter. I kalenderen vil kommend arrangement bli presentert fortløpende.

Finn din konsulent


Her finner du oversikten over konsulenter NAS går god for. Velg konsulent for den arten du ønsker hjelp til og deretter finner du ditt fylke. 

VÅR ALLSIDIGHET


VÅRE MEDLEMMER DELER GLADELIG BILDER MED OSS - TUSEN TAKK!