NAS besitter fagkunnskap om de fleste selskapsdyrarter

Vi er stolte av organisasjonen vår!NAS ønsker å bedre dyrevelferd, og relasjon mellom dyr mennesker i samfunnet, ved å fremme treningsmetoder basert på ny forskning, og dermed bidra til kompetanseheving blant både dyreeiere og de som jobber profesjonelt med dyreatferd.


Faglig besitter NAS formell teoretisk og forskningsbasert kunnskap samtidig som våre medlemmer samlet har bred praktisk erfaring i arbeid med dyr. Vi har et godt internasjonalt nettverk som kan gi oss innspill og faglig påfyll.


Vi representerer et bredt tverrfaglig miljø og nettverk der kompetanse om atferd og atferdsmodifisering er fellesinteressen.


Veterinærfag – Psykologifag – Dyrevelferd – Etologi - Atferdsmodifisering

Med bakgrunn i disse fagområdene besitter vi:


  • Generell kunnskap om de fleste selskapsdyrarter – hund, katt, hest, kanin, papegøyer m.fl.
  • Praktisk erfaring med disse artene.
  • Kombinasjon av ulike fag som sammen bidrar til å danne en mer helhetlig forståelse.
  • Kunnskap om relasjoner mellom dyr og eier, kommunikasjon innad og mellom arter.
  • Kunnskap om historie og kultur i dyreholdet.

Gjennom teori og erfaringer ser vi viktigheten av det å ha dyr og dyrenes terapeutiske, pedagogiske og helsemessige effekter for mennesker.


Vi har et godt internasjonalt nettverk som kan gi oss innspill og faglig påfyll.


Vi representerer et bredt tverrfaglig miljø og nettverk der kompetanse om atferd og atferdsmodifisering er fellesinteressen.

Vår historie

shutterstock_130339616
hester
shutterstock_113282746
Ara
katter banner

Alt startet med engasjerte mennesker!


Et interimstyre bestående av Morten Bakken (forsker, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap), Gry Ellingsen Eskeland (veterinær og atferdskonsulent), Hans Petter Kjæstad (dr. med.vet.)  og Per Jostein Matre (cand.polit) startet arbeidet med å sette opp formål og struktur for gruppen.


Arbeidsnavnet på gruppen ble NOSAK (Norsk Studiegruppe for Atferdsanalyse hos Kjæledyr), og det ble annonsert for gruppen i flere tidskrifter. 1999 ble som et oppstartsår å regne, det vil si at aktiviteten utad var lav, men vi fikk sendt ut det første nyhetsbrevet i November -99.


Aktiviteten utad har variert, men i januar 2010 gikk NAS ut med en pressemelding der man støttet ledende organisasjoner internasjonalt innen dyrevelferd, atferd og veterinærmedisin sine advarsler mot å trene hunder med metoder som forårsaker smerte og frykt. En foranledning til dette var Cesar Millans tv-program “Hundehviskeren”, som også ble sendt i Norge.


NAS fortsetter å jobbe med aktuelle saker, ha faglig utviklende kurs og fagdager, og har en stadig økende tverrfaglig medlemsgruppe. NAS jobber fortsatt med å sikte på å få godkjent atferdskonsulent som beskyttet yrkestittel.

1998

2000

2006

2008

2013

2020

I 1998 var Karen Overall foreleser på et seminar om hund og atferd ved Norges Veterinærhøgskole. Der møttes atferdsinteresserte fra hele landet og det ble luftet interesse for å starte en atferdsgruppe.

Det første årsmøtet ble holdt 12/2-2000 og  medlemstallet hadde blitt 38, noe som vi var fornøyd med på den korte tiden.

Et viktig satsningsområde for NAS ble arbeidet med å sikre høyt faglig nivå hos atferdskonsulentene.

I 2003 begynte NAS arbeidet med å rede grunnen for en sertifiseringsordning, og saken ble sendt ut på høring til aktuelle medlemmer i NAS. Et gjennomarbeidet forslag ble presentert på årsmøtet i 2005, og året etter godkjente og innførte årsmøtet 2006 sertifiseringsordningen.

For å gjøre det enklere gjennomførbart for interesserte å skaffe seg den påkrevde utdanningen i sertifiseringen, så tok NAS initiativ overfor NMBU og fikk satt opp kursserien på seks moduler, og  første kurs i denne serien ble kjørt i 2008.

De første konsulentene ble ferdig utdannet ved NMBU.

NAS er 20 år og det ble feiret på det årlige høstkurset med en skål over Zoom.

Oss i tall

85

Fornøyde medlemmer

15 av 15

Fylker

33

Utannede konsulenter

Styret 2024-2025


Disse flotte menneskene bidrar til at vår organisasjon har framdrift.

Turid Buvik

Leder

Beathe Pilskog

Styremedlem

Malene Sæther

Styremedlem

Ida S. Meyer

Styremedlem

Maria Ellingsen

Sekretær

Julie Bya

Styremedlem

Anita Holm

Styremedlem

Hege Strand

Kasserer

Christine " Tine " K. Berge

Varamedlem styre

Karoline Måseide Thomassen

Varamedlem styre